Bán doanh nghiệp hay làm giải thể công ty khi không còn hoạt động?

0
130
Doanh nghiệp khi không còn hoạt động thì việc giải thể (giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp) hay bán lại là việc các chủ doanh nghiệp đang băn khoăn, liệu cái nào nhanh hơn mà lại tốt hơn? Dưới đây là một số phân tích để bạn có lựa chọn tốt nhất

1. Về việc giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp được hiểu đ