Phúc thẩm

Hướng dẫn kiểm sát biên bản phiên tòa xét xử các vụ án hình...

Để thực hiện thống nhất, hiệu quả công tác kiểm sát biên bản phiên tòa các vụ án hình sự, đảm bảo xét xử...

Những việc kiểm sát viên cần làm khi tham gia phiên tòa dân sự...

Ngày 12/10/2020, VKSNDTC ban hành Quy định 363/QĐ-VKSTC hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự phúc thẩm. Theo đó, quy...

Thay đổi kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát

Tôi xin hỏi về quyền của Viện kiểm sát trong phiên tòa hình sự phúc thẩm như sau: Khi nghiên cứu Bản án sơ...

Có được kháng cáo bản án phúc thẩm không?

Khách hàng hỏi Công ty luật Ngọc Anh: Cho em hỏi thời gian kháng cáo từ khi xử phúc thẩm từ bao nhiêu ngày...
0944.450.105
chat-active-icon