Văn bản pháp luật

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về Bản đồ địa chính

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 25/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 19 tháng...

Những loại hợp đồng nhà ở bắt buộc phải công chứng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 122 Luật nhà ở 2014 có quy định những loại hợp đồng sau về nhà...

Nghị định 69/2016/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016   NGHỊ...

Luật doanh nghiệp 2020

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 59/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm...

Tổng hợp toàn bộ văn bản hướng dẫn Bộ luật Hình sự 2015

STT Số hiệu văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày có hiệu lực 1 03/2020/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội...

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 101/2015/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015   BỘ...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công...

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     QCVN 03:2012/BXD   QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG...

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 62/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm...

Quyết định Số: 20/2016: Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2016/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH BAN...
0944.450.105
chat-active-icon