8 điểm mới liên quan người sử dụng đất, áp dụng từ 1/9

0
356

Từ 1/9, Thông tư 09/2021/TT-BTNMT bắt đầu có hiệu lực với nhiều quy định mới về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. VnExpress giới thiệu 8 điểm nổi bật.

1. Theo khoản 2 và 3 điều 1, thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ (đối với trường hợp sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa) sẽ được bổ sung vào trường hợp đăng ký biến động được cấp sổ đỏ.

Tương tự, việc thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất cũng sẽ được bổ sung vào trường hợp đăng ký biến động được cấp sổ đỏ.

2. Theo khoản 5 điều 11, trường hợp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ mà có yêu cầu thành phần là bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không yêu cầu người dân phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân. Việc này sẽ được áp dụng trong trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực đất đai).

Lưu ý: Nếu đến ngày 1/9, tại những địa phương mà dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực đất đai), người dân khi đi làm các thủ tục nêu trên vẫn phải cung cấp bản sao Giấy chứng minh nhân dân/thẻ Căn cước công dân như quy định hiện hành.

3. Theo khoản 1 điều 1, mã vạch trên giấy chứng nhận được bổ sung quy định sau: “Trường hợp cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì mã đơn vị hành chính cấp xã (MX) được thay thế bằng mã của đơn vị hành chính cấp huyện theo quyết định của Thủ tướng về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam”.

Việc bổ sung quy định mới nêu trên nhằm phù hợp với tình hình thực tế huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, huyện đảo Côn Đảo của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không có đơn vị hành chính cấp xã.

4. Theo khoản 1 điều 2, trong hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” được nộp chung cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi đất nông nghiệp thì đơn đăng ký cấp sổ đỏ theo Mẫu số 04đ/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 09/2021 của từng hộ gia đình, cá nhân (trước đây, áp dụng Mẫu số 10/ĐK).

5. Theo khoản 1 điều 2, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng sẽ “tiếp tục được thực hiện theo quy định hiện hành”.

Tuy nhiên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải thể hiện tổng diện tích nhận chuyển quyền tại điểm 4 Mục I của Mẫu số 09/ĐK (Lý do biến động) như sau: “Nhận … (ghi hình thức chuyển quyền sử dụng đất) …m2 đất (ghi diện tích đất nhận chuyển quyền); tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng do nhận chuyển quyền và đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 01/7/2007 đến trước ngày 01/7/2014 là … m2 và từ ngày 01/7/2014 đến nay là… m2 (ghi cụ thể diện tích nhận chuyển quyền theo từng loại đất, từng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)”.

6. Theo khoản 1 điều 2, trong các giấy tờ liên quan nội dung biến động không còn đề cập đến bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh quân đội và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên sổ đỏ.

Theo khoản 1 điều 2, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính… vẫn được thực hiện như quy định hiện hành.

Tuy nhiên, trong giấy tờ liên quan đến nội dung biến động không còn đề cập đến bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh quân đội và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên sổ đỏ.

7. Theo khoản 1 điều 2, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế về cơ bản như quy định hiện hành.

Tuy nhiên, bổ sung quy định mới, là: “Trường hợp tổ chức trong nước đang sử dụng đất để thực hiện hoạt động đầu tư trên đất nhưng không thuộc trường hợp có Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thể hiện cụ thể lý do đề nghị gia hạn sử dụng đất tại điểm 4 của Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK”.

8. Theo khoản 4 điều 1, bổ sung nội dung xác nhận thay đổi vào cấp sổ đỏ đã cấp với trường hợp người sử dụng đất tặng cho đất.

Trường hợp người sử dụng đất tặng cho một phần diện tích của thửa đất trên sổ đỏ đã cấp cho một thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác thì sổ đỏ đã cấp được ghi “Đã tặng cho … m2 để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất); diện tích còn lại là … m2”.

Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ thửa đất thì sổ đỏ đã cấp được ghi “Đã tặng cho toàn bộ thửa đất để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất)”.

Trường hợp người sử dụng đất tặng cho một phần diện tích của một hoặc một số thửa đất, tặng cho một thửa đất hoặc một số thửa đất trên sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác thì ghi: “Đã tặng cho … m2 thuộc thửa đất số … tờ bản đồ số… (ghi lần lượt diện tích, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất) để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất); diện tích còn lại là … m2 của thửa đất số … tờ bản đồ số… (ghi lần lượt diện tích còn lại, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất đã tặng cho)”.

Tường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ các thửa đất trên sổ đỏ cấp chung cho nhiều thửa đất thì ghi: “Đã tặng cho toàn bộ các thửa đất để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất)”.

Ngọc Hỷ (VNN)

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỖ GIA VIỆT

Giám đốc - Luật sư:  Đỗ Ngọc Anh Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Văn phòng luật sư Hải Phòng: Số 102, Lô 14 đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng.
Điện thoại: 0944 450 105
Email: luatsudongocanh@gmail.com
Hệ thống Website:
www.luatsungocanh.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai #thuhoino
Bài trướcNgân hàng cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tiền mùa dịch
Bài tiếp theoVăn phòng luật sư bào chữa uy tín tại hà nội