Xác định số tiền đánh bạc theo lời khai hay số thu thực tế?

0
651

Số tiền thu được từ các đối tượng đánh bạc là trên 32 triệu đồng, trong khi các đối tượng khai nhận tổng số tiền đánh bạc là trên 48 triệu đồng. Xác định số tiền đánh bạc các đối tượng phải chịu trách nhiệm hình như thế nào? Một vấn đề khác là trách nhiệm hình sự của chủ nhà đã cho các đối tượng đánh bạc?

Nội dung vụ án

Vụ án có nội dung: Nguyễn Hữu, Hoàng Văn, Cao Ngọc, Vũ Đình, Phạm Văn, Đồng Xuân, Nguyễn Đăng, Nghiêm Trung, Trần Xuân, Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Hữu An, Nguyễn Văn Quang đều là lái xe cho một Công ty TNHH. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16/8/2018, cả nhóm đến nhà của Nguyễn Đăng Liên chơi và đợi nhân viên kế toán của công ty đến phát tiền lương.

Trong lúc đợi nhân viên kế toán, đến cả nhóm rủ nhau đánh bạc và đặt vấn đề với Liên cho đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa, Liên đồng ý. Sau đó, Liên lấy bát, đĩa tại nhà mình đưa cho Cao Ngọc. Do kế toán chưa đến, các bị can không có tiền đánh bạc nên Liên đưa cho Sinh số tiền 5.000.000 đồng, Đình 10.000.000 đồng, An 8.000.000 đồng, Đăng 3.000.000 đồng, Văn 10.000.000 đồng, Quang 10.000.000 đồng, Trung 10.000.000 đồng để đánh bạc. Quá trình các bị cáo đánh bạc Liên không tham gia đánh bạc, không thu tiền hồ và không được hưởng bất kỳ lợi ích nào từ việc các bị cáo đánh bạc tại nhà Liên.

Hình thức đánh bạc, Cao Ngọc là người cầm cái, dùng 4 quân bài vị mỗi quân đều có 02 mặt màu vàng và trắng cho vào đĩa, úp bát lên “xóc”, những người chơi sẽ đặt cửa chẵn hoặc cửa lẻ, khi mở bát nếu 4 quân vị cùng màu vàng hoặc 02 quân màu vàng 02 quân màu trắng là chẵn thì người đặt cửa chẵn thắng, còn lại nếu 03 quân vàng 01 quân trắng hoặc 03 quân vàng 01 quân  trắng là lẻ, người thắng sẽ được số tiền gấp đôi số tiền đã đặt cửa. Tiền trả cho người thắng do người cầm cái thu tiền của người thua để trả, người cầm cái  được hưởng tiền chênh lệch giữa người thắng và người thua cũng như phải bỏ tiền trả người đánh bạc nếu tỷ lệ thắng bạc, thua bạc chênh lệch nhau. Tiền đặt cược thấp nhất là 20.000đ, cao nhất tuỳ người chơi.

Cả nhóm đánh bạc đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì Bắc là kế toán đến, Bắc trả Cương số tiền 3.000.000 đồng vay từ trước. Lúc này do hết tiền, Ngọc không chơi nữa nên Bắc vào đánh bạc là người cầm cái. Cả nhóm tiếp tục ngồi đánh bạc đến khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày,  thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiển 2.000.000 đồng, một bộ bát đĩa và 04 quân vị bài. Thu giữ trên người bị can Nguyễn Hữu 3.500.000 đồng; Hoàng Văn 1.100.000 đồng; Đỗ Văn Bắc 1.300.000 đồng; Phạm Văn  5.900.000 đồng;  Đồng Xuân 300.000 đồng; Nguyễn Đăng 500.000 đồng;  Nghiêm Trung  3.150.000 đồng; Nguyễn Văn Cương 4.890.000 đồng; Trần Xuân 2.450.000 đồng; Nguyễn Hữu An 4.760.000 đồng. Số tiền trên các bị can xác định sử dụng vào việc đánh bạc; Thu giữ trên người Vũ Đình 18.000.000 đồng ( trong đó có 15.000.000 đồng Đình không sử dụng vào việc đánh bạc), trên người Nguyễn Văn Quang  5.120.000 đồng ( trong đó có 5.000.000 đồng không sử dụng vào việc đánh bạc).

Quá trình điều tra xác định số tiền các bị can sử dụng để đánh bạc cụ thể như sau: Phạm Văn có 10.000.000 đồng khi bị bắt còn 5.900.000 đồng, Nguyễn Hữu An có 8.000.000 đồng khi bị bắt còn 4.760.000đ, Nguyễn Văn có 5.000.000 đồng  khi bị bắt đã thua hết, Nguyễn Văn Cương có 3.790.000đ khi bị bắt có 4.890.000 đồng, Nghiêm Trung có 4.150.000 đồng khi bị bắt còn 3.150.000đ, Nguyễn Hữu có 3.600.000 đồng khi bị bắt còn 3.500.000đ, Vũ Đình có 3.000.000đồng khi bị bắt còn 3.000.000đ, Trần Xuân có 2.500.000 đồng khi bị bắt còn 2.450.000đ,  Đỗ Văn Bắc có 2.400.000 đồng khi bị bắt còn 1.300.000đ, Nguyễn Đăng có 2.300.000 đồng khi bị bắt còn 500.000đ, Hoàng Văn có 1.000.000 đồng khi bị bắt có 1.100.000 đồng, Đồng Xuân  có 700.000đ khi bị bắt còn 300.000 đồng, Cao Ngọc có 300.000 đồng khi bị bắt đã thua hết, Nguyễn Văn Quang có 120.000 đồng khi bị bắt còn 120.000 đồng.

Nguyễn Đăng Liên bị truy tố về tội “Gá bạc” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 322 và tội “ Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự (BLHS).

Các bị cáo Phạm Văn, Nguyễn Hữu An, Nguyễn Văn, Nguyễn Văn Cương, Nghiêm Trung, Nguyễn Hữu, Vũ Đình, Trần Xuân, Đỗ Văn Bắc, Nguyễn Đăng, Hoàng Văn, Đồng Xuân, Cao Ngọc, Nguyễn Văn Quang, bị truy tố về tội “ Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Các quan điểm khác nhau

 Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án,  có các quan điểm khác nhau về việc giải quyết vụ án.

Quan điểm thứ nhất

1.Về tổng số tiền các bị cáo đã, sẽ dùng đánh bạc: Xác định số tiền các bị cáo đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc theo lời khai của các bị cáo thống nhất là 48.060.000 đồng (mặc dù thực tế chỉ thu giữ được trên chiếu bạc là 2.000.000đ và trên người các bị cáo là 30.970.000 đồng xác định sẽ dùng đánh bạc. Tổng  32.970.000 đồng) như vậy các bị cáo phải chịu trách nhiệm về tổng số tiền 48.060.000 đồng theo như lời khai.

2.Về tội danh: Hành vi của Nguyễn Đăng Liên sử dụng nhà ở thuộc quyền quản lý của mình cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc, số tiền dùng đánh bạc có trị giá 5.000.000 đồng trở lên. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần có giá trị 20.000.000đ trở lên và chuẩn bị giúp sức công cụ bát, đĩa sứ trợ giúp cho các bị cáo đánh bạc tại nhà mình, Liên không trực tiếp đánh bạc, không thu tiền hồ hay hưởng bất kỳ lợi ích nào từ việc các bị cáo đánh bạc nên hành vi của Liên chỉ cấu thành tội Tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 322 BLHS.

 Quan điểm thứ hai      

1.Về tổng số tiền các bị cáo đã, sẽ dùng đánh bạc: Tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án chứng minh số tiền các bị cáo đã dùng, sẽ được dùng để đánh bạc là 32.970.000 đồng phù hợp với vật chứng thu giữ trong đó: (Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc là 2.000.000 đồng; Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc là 30.970.000 đồng gồm thu giữ của Nguyễn Hữu 3.500.000 đồng, Hoàng Văn 1.100.000 đồng; Nguyễn Văn Quang 120.000 đồng; Vũ Đình 3.000.000 đồng; Đỗ Văn Bắc 1.300.000 đồng ; Phạm Văn 5.900.000 đồng; Đồng Xuân 300.000 đồng; Nguyễn Đăng 500.000 đồng; Nghiêm Trung 3.150.000 đồng; Trần Xuân 2.450.000 đồng; Nguyễn Văn Cương 4.890.000 đồng; Nguyễn Hữu An 4.760.000 đồng. Như vậy chỉ có căn cứ xác định tổng số tiền các bị cáo đã được sẽ được dùng đánh bạc là 32.970.000 đồng theo thực tế thu giữ.

2.Về tội danh: Hành vi của Nguyễn Đăng Liên vì nể nang sử dụng nhà ở thuộc quyền quản lý của mình cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc, số tiền dùng đánh bạc có trị giá 5.000.000 đồng trở lên. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần có giá trị 20.000.000 đồng trở lên và chuẩn bị giúp sức công cụ bát, đĩa sứ trợ giúp cho các bị cáo đánh bạc tại nhà mình, Liên không trực tiếp đánh bạc, không thu tiền hồ hay hưởng bất kỳ lợi ích nào từ việc các bị cáo đánh bạc. Liên không phải là chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, cưỡng bức, đe dọa người khác tham gia trò chơi có được thua bằng tiền hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào, không thu tiền (tiền hồ) nên hành vi của Liên chỉ cấu thành tội “Đánh bạc” với vai trò đồng phạm giúp sức theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Quan điểm của tác giả:

1. Về tổng số tiền các bị cáo đã, sẽ dùng đánh bạc: Nguyên tắc suy đoán vô tội cho thấy trong vụ án đánh bạc này chỉ có căn cứ xác định số tiền các bị cáo đã được sẽ được dùng đánh bạc là số tiền thu giữ trên chiếu bạc và trên người các bị cáo sẽ được dùng vào việc đánh bạc là 32.970.000 đồng phù hợp với vật chứng thu giữ. Đối với số tiền các bị cáo khai sử dụng vào việc đánh bạc là 48.060.000 đồng thì ngoài lời khai của các bị cáo ra  không có căn cứ chứng minh các bị cáo đã, sẽ dùng số tiền này để đánh bạc.

2.Về tội danh: Hành vi của Nguyễn Đăng Liên sử dụng nhà ở thuộc quyền quản lý của mình cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc, số tiền dùng đánh bạc có trị giá 5.000.000đồng trở lên. Tổng số tiền dùng đánh bạc trong cùng một lần có giá trị 20.000.000đ trở lên và chuẩn bị giúp sức công cụ bát, đĩa sứ trợ giúp cho các bị cáo đánh bạc tại nhà mình, Liên không trực tiếp đánh bạc, không thu tiền hồ hay hưởng bất kỳ lợi ích nào từ việc các bị cáo đánh bạc. Liên không phải là chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, cưỡng bức, đe dọa người khác tham gia trò chơi có được thua bằng tiền hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào, không thu tiền (tiền hồ) nên hành vi của Liên chỉ cấu thành tội “Đánh bạc” với vai trò đồng phạm giúp sức theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc gần xa.

Luật sư tư vấn luật hình sự – Công ty luật Ngọc Anh

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỖ GIA VIỆT

Giám đốc - Luật sư:  Đỗ Ngọc Anh Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Văn phòng luật sư Hải Phòng: Số 102, Lô 14 đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng.
Điện thoại: 0944 450 105
Email: luatsudongocanh@gmail.com
Hệ thống Website:
www.luatsungocanh.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai #thuhoino
Bài trướcGiải đáp về án treo và đánh bạc
Bài tiếp theoCó tính án phí dân sự sơ thẩm đối với số tiền chưa bồi thường hay không?