Hướng dẫn khởi kiện đòi nợ tiền

0
168

Nội dung bắt buộc phải có trong đơn khởi kiện là tên, địa chỉ của người bị kiện. Điều này có nghĩa nguyên đơn có nghĩa vụ cung cấp cho tòa án biết tên, địa chỉ của người bị kiện. Tuy nhiên, trên thực