Giấy phép kinh doanh

Điều kiện kinh doanh bất động sản từ 01/01/2021

Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) với nhiều điểm mới nổi bật, trong đó sửa đổi điều kiện kinh doanh bất...

Giấy chứng nhận đủ diều kiện kinh doạt hoạt động thể thao

Giấy chứng nhận đủ điều kiện HĐTT (sau đây gọi là GCN HĐTT) là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền...

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Giấy đào tạo nghề) và Giấy chứng nhận...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (sau đây gọi tắt là GCN ANTT) là văn bản do cơ quan...

Giấy phép kinh doanh dược phẩm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (sau đây gọi tắt là GCN KD Dược) là văn bản do cơ quan Nhà...

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

Có rất nhiều tổ chức và chủ doanh nghiệp muốn kinh doanh vận tải nhưng lại đang vướng mắc ở thủ tục pháp lý để được hoạt động một cách hợp pháp. Nắm...

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tên thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật giao...

Giấy phép con

Giấy phép con là gì? Giấy phép con hay còn được gọi là giấy phép kinh doanh được sử dụng khá phổ biến hiện...

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ANTT ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ...
0944.450.105
chat-active-icon