Chứng chỉ hành nghề

Tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề luật sư hiện nay

Tiêu chuẩn luật sư và điều kiện hành nghề luật sư hiện hành được quy định tại Luật luật sư 2006 và các văn bản...

Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về PCCC

Biên bản kiểm tra về PCCC Các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đều phải đáp ứng các...

Chứng chỉ hành nghề dược

Chứng chỉ hành nghề dược là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Bộ Y tế) cấp cho các cá nhân...
0944.450.105
chat-active-icon